Cele działania:

 

Głównym celem festynu jest kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną.

 

Cele szczegółowe:

 

- Zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami,

a dziećmi,

- Wspólne przeżywanie uroczystości,

- Propagowanie zdrowego stylu życia,

- Integracja ze środowiskiem lokalnym,

- Nawiązanie szerszego porozumienia z rodziną uczniów,

- Zaangażowanie wszystkich rodziców do pracy na rzecz szkoły,

- Prezentacja dorobku artystycznego szkoły

i przedszkola,

- Aktywizowanie rodziców w przedsięwzięcia służące szkole i społeczności,

- Promocja szkoły w środowisku lokalnym,

- Kultywowanie tradycji,

- Zaangażowanie dzieci i ich rodziców w wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły i środowiska,

- Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

Sponsorzy

Sklep papierniczy "Plastuś" Danuta Sroka, Barbara Kreft Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 274

Rodzic- Wojciech Wasiakowski

Gdynia, ul. Kcyńska 27c
Gdynia, ul. Kcyńska 27c

Sklep i serwis komputerowy AMIKOM

ul. Jana III Sobieskiego 227, Wejherowo

Myjnia przy Kodze

Cukiernia Krzysztof Wenta